CELNÍ SLUŽBY | svařování, kovovýroba, z nerezi, tlumiče výfuků, koncovky výfuků, svařence, tryskání, metalizace, doprava, spedice, celní služby, intrastat, sklady, pronájmy

česky  english  deutsch
Nacházíte se zde: taspek.cz  » CZ  » CELNÍ SLUŽBY

CELNÍ SLUŽBY

CELNÍ SLUŽBY

Celní deklarace

- jsme Vašim řešením v oblasti celní problematiky propuštění zboží
do volného oběhu v ČR a režimu vývozu u místně příslušného celního úřadu Nošovice

Intrastat

- zpracujeme agendu a zastupujeme klienta před celní správou


 

INTRASTAT

Jedná se o evidenční a statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi ČR a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž musí být splněna podmínka, že ZBOŽÍ FYZICKY PŘESTOUPILO STÁTNÍ HRANICI ČR.

Komu vzniká povinnost vykazování?

POVINNOST vykazovat data pro INTRASTAT vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu nebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do hlášení INTRASTAT.

Kdy vzniká povinnost vykazování?

Každá osoba (firma) identifikována k DPH je povinna vykazovat údaje v systému INTRASTAT, pokud dosáhla tzv. Práh vykazování. Je to limit, který si každá osoba (firma) musí sama evidovat od začátku každého kalendářního roku nebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Výše prahů (limita povinnosti pro vykazování) je stanovena na 8 milionů Kč pro odeslané nebo 8 milionů Kč pro přijaté zboží

CELNÍ DEKLARACE

ZPRACOVÁNÍ kompletní CELNÍ DOKUMENTACE

ve všech celních režimech:
- zastupování klienta v celním řízení (nepřímé zastoupení)
- vystavení celních dokladů (JSD, JSDd, DCH, T1, T2, EUR, CMR, CARNET TIR apod.)

NCTS

– jsme uživatel elektronického systému přenosu dat mezi deklarantem a celními orgány

eDOVOZ

– jsme povolený a aktivní účastník elektronického systému celní správy

DOČASNÝ CELNÍ SKLAD

ve skladových prostorách vlastního areálu

 TASPEK, spol. s r.o.

Hnojník 442
739 53 Hnojník
okr. Frýdek - Místek
Czech Republic

DIČ (VAT): CZ49611747

Výroba objednávky a fakturace

Production, Ordering and Billing:
Produktion, Bestellung und Abrechnung:

telephone+420 558 694 249

e-mail:info@taspek.cz

Doprava, spedice, celní služby, skladování

Transport, forwarding, customs services, storage:
Transport, Spedition, Zolldienste, Lagerung:

telephone+420 558 437 778

e-mail:spedition@taspek.cz
           clo@taspek.cz

 


© 2024 Taspek, s.r.o.

Powered by AINY CMS & createdy by Art of Production